Thursday, December 27, 2012

 မဟာေဗာဓိေက်ာင္းမွ ဘုရားစင္ပံုပါ။

ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ေကလာသ ႏွင့္ အရွင္ဝိဇၨာနႏၵ၊ အရွင္ပညာစကၠ

No comments:

Post a Comment